Over ons

De samenleving verandert. De faciliteiten die onze welvaartsstaat biedt worden meer en meer ingeperkt. Steeds meer mensen ondervinden hiervan de gevolgen.

Wij zijn van mening dat mensen meer zijn dan hun sociale of maatschappelijke beperking. De mens heeft talenten en in meer of mindere mate een vermogen tot zelfregulatie.

Samen gaan we op zoek naar het vermogen, om de regie over het  eigen leven terug te krijgen. Dit vanuit de eigen leefwereld.

We vormen een hecht netwerk van professionals (al dan niet met eigen cliëntervaring) en met een grote belangstelling voor leren en de ontwikkeling van herstel en bijbehorende herstelondersteuning. We hebben onze sporen verdiend in verschillende sectoren van onderwijs, zorg en maatschappelijke cliënt-initiatieven en -projecten.

Wij hebben een gezamenlijke visie op herstelondersteuning en maatschappelijke participatie. De regie moet naar de klant.

In deze tijd van transities zien we een kans om herstelondersteunende aanpakken op een innovatieve manier neer te zetten. Onze ervaring en kennis hebben er toe geleid, dat wij gekozen hebben voor een herstel ondersteunende aanpak, als de meest beloftevolle. Ons herstelkompas is gericht op volwaardig burgerschap, participatie, duurzame ontwikkelingen, veerkracht, weerbaarheid en eigen regie.

In de, gezamenlijk opgezette, herstelpraktijk vormt persoonlijke kracht het fundament. De basis van onze aanpak is het doen ontkiemen van wat in aanleg aanwezig is. Elk persoon en iedere situatie heeft mogelijkheden in zich om te groeien: kleine successen zijn er al, talenten en energie zitten in ieder mens verscholen. We bouwen voort op wat er is en wat kan (in plaats van wat ontbreekt of onmogelijk is). We werken met wat mensen willen en kunnen (in plaats van met wat ze niet kunnen, of niet willen).

Wij stimuleren mensen zich bewust te worden van hun eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden (empowerment) en positieve identiteit te herwinnen (je mag er zijn).

 

  •     door maatschappelijke herstel- en zelf-regie- centra te faciliteren,
  •     door herstelgroepen te organiseren,
  •     door onderwijs, organisaties, lokale overheden en bedrijfsleven samen te brengen,
  •     door mensen te leiden en te ondersteunen in het(maatschappelijk) participatieproces.


Ons motto is: leren door te doen en leren om beter te doen